Gungor Doganay

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

 • 2021 5. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi
  Liviv, UKRAYNA
  Bildiri: Akademisyenlerin Boş Zaman Motivasyonu, Yaşam Doyumu Ve Fiziksel Aktivite Motivasyonlarinin İncelenmesi. 
  Yayınlandığı Dergi; International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS

 • 2019 4. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi
  Denizli
  Bildiri: Sokaktan Dijitale: çocukların dijital oyun bağımlılığı.             
  Yayınlandığı Dergi; International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS

 • 2016 1. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi
  Kemer Antalya
  Bildiri: Capoeira; Spor ve Dansın Ahengi.             
  Yayınlandığı Dergi; International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS

 • 2016 5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi
  Kazakistan
  Bildiri: Orta öğretim öğrencilerinde fair play kavramı.    
  Yayınlandığı Dergi; International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS

 • 2016 5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi
  Kazakistan
  Bildiri: Capoeira aktivitelerinin sosyalleşmeye yönelik etkilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi.
  Yayınlandığı Dergi; International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS

 • 2015 4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi
  Makedonya
  Bildiri: Bulgaristan-Türkiye arası ekonomik ilişkilerin değerlendirilmesi ve gelişimi için öneriler. (Bitirme Tezi)
  Yayınlandığı Dergi; International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS

 • 2014 3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi
  Bosna Hersek 
  Bildiri: Çevresel duyarlılık ve boş zaman engelleri ilişkisi.
  Yayınlandığı Dergi; International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS

 • 2013 2. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi
  Antalya

 • 2012 Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Çalıştayı
  Çevre ve Spor Komisyonu - Samsun

 • 2012 Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Şurası
  Spor Komisyonu - Ankara

 • 2012 1. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi
  Ankara

 
3WTURK CMS v8.3.1